เรียน IELTS ที่ TRINITY SCHOOL OF ENGLISH

เรียนรู้เทคนิคการสอบ IELTS

ง่ายๆแต่ได้ผลอย่างที่คุณต้องแปลกใจ กับครูตัวจริงจาก Oxford University
Class ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ได้แก่

IELTS All in one 45 hrs. (15 ครั้งๆ ละ 3 ชม.) 18,000 บาท พิเศษลดเหลือ 15,000 บาท

  • IELTS  เสาร์ และ อาทิตย์                   เริ่ม   31 พ.ค. 57 – 19 ก.ค. 57         เวลา  13.00 – 16.00 น.
  • IELTS  อังคาร พุธ และ พฤหัสฯ           เริ่ม   20 พ.ค. 57 – 19 มิ.ย. 57         เวลา  14.00 – 17.00 น.
  • IELTS  พุธ และ ศุกร์                         เริ่ม   2 เม.ย. 57 – 23 พ.ค. 57          เวลา  18.00 – 21.00 น.
  • IELTS  อังคาร ถึง ศุกร์                      เริ่ม   22 เม.ย. 57 – 15 พ.ค. 57        เวลา  09.00 – 12.00 น.

IELTS All in One

หลักสูตร IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ยื่นคะแนน IELTS สำหรับ สอบตรง หรือ สอบตรงเข้าโปรแกรมอินเตอร์

  • หลักสูตร IELTS แบบเต็ม Course
  • ปูพื้นฐาน Grammar
  • สอนครบทุก skill ที่สอบ
  • ตรวจ Writing ให้นักเรียนไม่จำกัด

เรียน CU-TEP and TU-GET

หลักสูตร CU-TEP และ TU-GET สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบเพื่อศีกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี โทและเอก สถาบันชั้นนำ ในประเทศ และ นักเรียนที่ต้องการยื่น คะแนนสอบตรงเข้าคณะต่างๆ

  • หลักสูตร CU-TEP/TU-GET แบบเรียนเร่งรัดสำหรับ ผู้มีเวลาจำกัด
  • Grammar Building

เรียน Grammar สด หรือบน iPad

หลักสูตร Fundamental English Grammar สำหรับทุกคน

เนื้อหาครอบคลุม ทำให้มองเห็นภาพรวมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่าย

ระบบการเรียน Hybrid iPad

เหมือนเรียนตัวต่อตัวกับอาจาร์ย และยังมีการตรวจแบบฝึกหัด
พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากอาจาร์ยผู้สอน

Dynamic Conversation

หลักสูตร Dynamic Conversation เป็นหลักสูตรที่คิดค้นและพัฒนาโดยคณะครูที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford University, Carnegie Mellon และ Columbia University

เนื้อหาจะไม่เหมือนกับการเรียน Conversation ในสถาบันภาษาอื่นๆ เพราะเราได้พัฒนาหลักสูตรจากปัญหาของนักเรียนโดยตรง เมื่อมาเรียนกับเรานักเรียนจะมั่นใจได้ว่าไม่มีการท่องจำ Conversation เพื่อไปทำข้อสอบอีกต่อไป