เรียน IELTS ที่ TRINITY SCHOOL OF ENGLISH

เรียนรู้เทคนิคการสอบ IELTS

ง่ายๆแต่ได้ผลอย่างที่คุณต้องแปลกใจ กับครูตัวจริงจาก Oxford University
Class ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ได้แก่

IELTS All in one 45 hrs. (15 ครั้งๆ ละ 3 ชม.) 18,000 บาท พิเศษลดเหลือ 15,000 บาท

 • IELTS   จันทร์-เสาร์                     เริ่ม   2  มี.ค. 58 – 18  มี.ค. 58         เวลา  13.00 – 16.30 น.
 • IELTS  เสาร์ -อาทิตย์                  เริ่ม   4  เม.ย. 58 – 30  พ.ค. 58       เวลา  13.00 – 16.30 น.
 • IELTS   อังคาร-ศุกร์                    เริ่ม   21 เม.ย. 58 – 14  พ.ค. 58       เวลา  13.00 – 16.30 น.

  IELTS All in One

  หลักสูตร IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ยื่นคะแนน IELTS สำหรับ สอบตรง หรือ สอบตรงเข้าโปรแกรมอินเตอร์

  • หลักสูตร IELTS แบบเต็ม Course
  • ปูพื้นฐาน Grammar
  • สอนครบทุก skill ที่สอบ
  • ตรวจ Writing ให้นักเรียนไม่จำกัด

  เรียน CU-TEP and TU-GET

  หลักสูตร CU-TEP และ TU-GET สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบเพื่อศีกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี โทและเอก สถาบันชั้นนำ ในประเทศ และ นักเรียนที่ต้องการยื่น คะแนนสอบตรงเข้าคณะต่างๆ

  • หลักสูตร CU-TEP/TU-GET แบบเรียนเร่งรัดสำหรับ ผู้มีเวลาจำกัด
  • Grammar Building

  เรียน Grammar สด หรือ SELF

  หลักสูตร Fundamental English Grammar สำหรับทุกคน

  เนื้อหาครอบคลุม ทำให้มองเห็นภาพรวมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่าย

  ระบบการเรียน  SELF

  เหมือนเรียนตัวต่อตัวกับอาจาร์ย และยังมีการตรวจแบบฝึกหัด
  พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากอาจาร์ยผู้สอน

  Dynamic Conversation

  หลักสูตร Dynamic Conversation เป็นหลักสูตรที่คิดค้นและพัฒนาโดยคณะครูที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford University, Carnegie Mellon และ Columbia University

  เนื้อหาจะไม่เหมือนกับการเรียน Conversation ในสถาบันภาษาอื่นๆ เพราะเราได้พัฒนาหลักสูตรจากปัญหาของนักเรียนโดยตรง เมื่อมาเรียนกับเรานักเรียนจะมั่นใจได้ว่าไม่มีการท่องจำ Conversation เพื่อไปทำข้อสอบอีกต่อไป