30
Dec

เรียน IELTS หัดเขียน IELTS Writing Task1: ความสำคัญของ Topic Sentence

สวัสดีค่ะ

วันนี้เรามาเรียนการเขียน writing IELTS task 1 กันนะคะ วันนี้เรามาเน้นกันที่เรื่องความสำคัญของการมี topic sentence ในเรื่องของเราค่ะ

น้องๆเคยสงสัยมั้ยคะว่าอะไรที่ทำให้เราอ่านหนังสือง่ายขึ้น เวลาที่เราอ่าน passage ยาวๆ ส่ิงนั้นคือส่ิงที่เรียกว่า topic sentence นั่นเองค่ะ เวลาที่เราจะเริ่มเขียน paragraphนั้น หากเราเริ่มจากข้อมูลที่เป็นรายละเอียดมากเกินไปจะทำให้คนอ่านรู้สึกไม่อยากอ่านต่อไป นั่นเป็นเพราะประโยคแรกมีข้อมูลที่ยากต่อการเข้าใจมากเกินไป

ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ น้องๆก็มักจะอ่านแค่หน้า1 ถ้าไม่มีเวลา แต่ถ้าอยากรู้เรื่องเพ่ิมก็อ่านหน้าข้างใน ดังนั้นในการที่คนอ่านจะสามารถรู้เรื่องภาพรวมได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนก็ควรเขียน topic sentence ด้วย

เอาล่ะค่ะ ลองมาเขียน IELTS task1 สั้นๆกัน

1. เริ่มต้นด้วยการเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไร รวมทั้งบอกคนอ่านด้วยว่าหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ คำว่า is calibrated เป็นศัพท์ที่น่าสนใจอีกคำแปลว่า ถูกวัด

The pie chart and the line graph reveals the percentage of food budget spent on restaurant meals, home cooking and the number of meals per year between 1970-2000. The data is calibrated in percentage.

2. ในส่วนของ body เราเริ่มต้น  paragraph แรกด้วยประโยค topic sentence ที่เป็นตัวหนา ให้นักเรียนสังเกตว่าจะไม่มีตัวเลขที่เป็นรายละเอียดในกราฟเลย เพราะจุดประสงค์ของการเขียน topic sentence คือการให้คนอ่านอ่านภาพรวมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้อ่านง่ายขึ้นด้วย

From an overall perspective, a dramatic increase is observed in the number of meals families ate at restaurants. The percentage of the family’s food budget spent on restaurant meals steadily climbed. Just 10 percent of the food budget was spent on restaurant meals in 1970, and 15 percent in 1980. That percentage more than doubled in 1990, to 35 percent, and rose again in 2000 to 50 percent.

3. เมื่อขึ้น body ที่2 เราจะขยับมาที่กราฟเส้นกันมั่ง ซึ่งเช่นเดียวกันคือประโยคแรกเราจะไม่ใส่รายละเอียดมากนักอาจมีตัวเลขนิดหน่อย จะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งใน bodyแรก และbody2 เราจะไม่อธิบายข้อมูลทุกปีแต่จะใช้เลือกเอาตัวที่เด่นๆออกมาเพราะการเขียนแบบทุกปี อาจทำให้คนอ่านมีข้อมูลมากเกินไป อ่านแล้วงง

ศัพท์ใหม่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ คำว่า reached the pinnacle at แปลว่า ถึงจุดสูงสุด

Stating further, in 1970, families ate the same number of meals at fast food and sit-down restaurants. In 1980, families ate slightly more frequently at sit-down restaurants. However, since 1990, fast food restaurants serve more meals to the families than do the sit-down restaurants. In 2000 the percentage of fast food meals reached the pinnacle at almost 90% while the percentage for sitdown restaurant meals was approximately half.

4. สรุปสุดท้าย เราเขียนบอกคร่าวๆ ถึงข้อมูลรวมของท้ง 2 กราฟ ศัพท์น่าสนใจคือคำว่า surpassed its counterpart’s แปลว่า เหนือกว่าคู่แข่ง สังเกตคำว่า counterpart มี ‘s ด้วย เพราะเรากำลังหมายถึง percentage ของคู่แข่ง

Overall, fast food meals and sitdown restaurant meals eventually started at the same percentage but within 30 years, fast food meals’ percentage surpassed its counterpart’s to reach the pinnacle.

Trinity Team

Comments ( 1 )

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *